Пайдаланушы келісімі

Осы арқылы Мен өзімнің жеке деректерімді жауапкершілігі шектеулі Қоғамның _ _ _ _ _ Интернет-сайтына орналастырған (енгізген) кезде өз еркіммен және қызығушылығыммен әрекет етемін_________ (СТТН_________, ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ оператор ұсынатын қызметтерді, Жаңа қызметтерді ұсыну мақсатында, оператор ұсынатын қызметтерге қатысты сауалнама, сауалнама, жарнамалық және маркетингтік зерттеулер жүргізу мақсатында, оның ішінде байланыс құралдары арқылы менімен тікелей байланыстарды жүзеге асыру жолымен оператор көрсеткен дербес деректерді өңдеуге өз келісімімді растаймын, осы сайтта көрсетілген.Осы құқық (келісім) жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті және Қалаулы менің дербес деректеріме қатысты кез келген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, соның ішінде, шектеусіз, дербес деректерді жинауды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), пайдалануды, беруді, иесіздендіруді, бұғаттауды және жоюды қоса алғанда, беріледі.